فرم ارائه پیشنهاد   پالایشگاه تبریز

عنوان پیشنهاد :
شرح وضعیت موجود (مشکلات و عیب و نقص های فعلی) :
روش پیشنهادی (راه حل پیشگیرانه و رفع عیوب و نواقص و بهبود) :
پیش بینی هزینه اجرایی سالانه به ریال :
پیش بینی درآمد اقتصادی سالانه به ریال :
حداقل یکی از نوع های پیشنهاد مرتبط با موضوع را انتخاب نمائید :
مدیریتی
ستادی
مهندسی
عملیاتی
تعمیراتی
درج فایل های پیوست پیشنهاد به تعداد دلخواه:     الف) انتخاب فایل 
سایر توضیحات :
منافع حاصله از پیشنهاد (بطور خلاصه) : این قسمت توسط پیشنهاد دهنده علامت زده می شود :
سایر منافع حاصله از اجرای پیشنهاد،را از طریق نوشتن در کادر متنی زیر و کلیک بر روی افزودن به منافع حاصله اضافه نمائید :
پیشنهاددهنده(گان) را در جدول ذیل از طریق دکمه افزودن اضافه نمائید :
ایده دهنده نام نام خانوادگی کد ملی شماره همراه ایمیل نام پدر مقطع تحصیلی مدرک تحصیلی تاریخ تولد واحد کاری یا ارتباط کد شناسایی شماره حساب بانکی نام بانک پیش شماره تلفن منزل شماره تلفن منزل پیش شماره تلفن محل کار شماره تلفن محل کار پیش شماره فکس شماره فکس توضیحات تصویر شخصی اسناد رزومه شخصی میزان سهم فرد
 افزودن    
کد امنیتی :
کد داخل تصویر را در کادر قبلی وارد نمائید.
تغییر تصویر

 اطلاعات تماس

  •  نظام پیشنهادهای شرکت پالایش نفت تبریز
  •  21148740-4 - 41 , 48030
  •  info@tbzmosharekat.ir
  •   آدرس دفتر : تبريز کیلومتر 5 جاده تبریز، آذرشهر بلوار پالایشگاه، شرکت پالایش نفت تبریز ساختمان شماره 1 طبقه دوم جنب کتابخانه
    دفتر شماره 3 و 5